Využite možnosť podpory vo forme dotácie od vlády SR pre domácnosti na podporu malých zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie z operačného programu Kvalita životného prostredia . 


 ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach 

ZelenaDomacnostiam

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

 Odkaz na stránku ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM
 Odkaz na  Zoznam zariadení zaradených do dotačného programu
 

 Odkaz na  Zoznam oprávnených zhotoviteľov

Firma Ing. Ján Surovčík, Vyšný Kubín, evidovaná v zozname oprávnených zhotoviteľov pre projekt Zelená domácnostiam pre zariadenia: tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory, fotovoltické panely.

Dotácie – ako na ne Postupnosť krokov pri získaní podpory

 1. Domácnosť si vyberie zhotoviteľa a zariadenie

2. Následne zatvorí zmluvu so zhotoviteľom

3. Domácnosť požiada SIEA o vydanie poukážky

4. SIEA zašle domácnosti zmluvu o poskytnutí príspevku  s poukážkou

5. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu – celková suma na faktúre bude znížená o hodnotu poukážky

6. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky

7. SIEA posúdi oprávnené výdavky a nakoniec preplatí  zhotoviteľovi poukážku

Výška podpory pre tepelné čerpadlo je stanovená na sumu 370€ na 1 kW výkonu, maximálne však do sumy 3700€, čiže len na prvých 10 kW výkonu!


Kontakt

Ing. Ján Surovčík - Ekoterm
026 01 Vyšný Kubín 202
0903 276381